Greek English
 
 
Αρχική Σελίδα / ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ
Print this page
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ.113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στο Καταστατικό αυτό:

«Δημοκρατία» σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113.

«Ο Περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113» σημαίνει το Νόμο περί Εταιρειών Κεφ. 113 και οποιοδήποτε άλλο νόμο που το συμπληρώνει ή αντικαθιστά.

«Εταιρεία» σημαίνει το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΠΜΑΚ)

«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

 «Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ).

«Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ).

«ΕΤΕΚ» σημαίνει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

«Θέμα που αφορά αποκλειστικά το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού αντίστοιχα» περιλαμβάνει κάθε θέμα που σύμφωνα με το νόμο και τους Κανονισμούς του ΕΤΕΚ εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κάθε επαγγέλματος και οποιοδήποτε άλλο επιπρόσθετο θέμα που το Συμβούλιο καθορίζει.

«Γραφείο» σημαίνει τα εγγεγραμμένα γραφεία της Εταιρείας.

«Σφραγίδα» σημαίνει την επίσημη σφραγίδα της Εταιρείας.

«Περιουσία» σημαίνει όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

«Πολιτικός Μηχανικός» σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο σαν Πολιτικός Μηχανικός στο μητρώο που τηρείται γι’ αυτό το σκοπό από το ΕΤΕΚ.

«Αρχιτέκτονας» σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο σαν Αρχιτέκτονας στο μητρώο, που τηρείται για το σκοπό αυτό από το ΕΤΕΚ.

Εκτός εάν η αλληλουχία απαιτεί διαφορετική ερμηνεία.

α)       Λέξεις ή εκφράσεις που περιέχονται στο παρόν Καταστατικό, θα έχουν την αυτήν έννοια όπως και στο Νόμο ή οποιανδήποτε τροποποίηση του που ισχύει κατά την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Καταστατικό καθίσταται δεσμευτικό για την Εταιρεία.

β)        Αναφορές στον ενικό θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό, και αναφορές στο αρσενικό γένος θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος.

γ)        Για οποιοδήποτε θέμα δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στο παρόν έγγραφο εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Πίνακα Γ του Πρώτου Παραρτήματος του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

δ)        Οι Πρόνοιες του Ιδρυτικού Εγγράφου θα ισχύουν και στο παρόν Καταστατικό.

2. ΜΕΛΗ

 1. Μέλη της Εταιρείας θα είναι δύο (2) Νομικά Πρόσωπα και είκοσι (20) Φυσικά Πρόσωπα ως αναφέρονται πιο κάτω.

Τα Νομικά Πρόσωπα Μέλη της Εταιρείας είναι ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ).

Τα είκοσι (20) Φυσικά Πρόσωπα θα είναι δέκα (10) Πολιτικοί Μηχανικοί μέλη του εκάστοτε Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών και δέκα (10) Αρχιτέκτονες μέλη του εκάστοτε Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων.

Η ιδιότητα του Mέλους αναφορικά με τα Φυσικά Πρόσωπα θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών και τα Mέλη θα αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα Νομικά  Πρόσωπα από τα οποία προέρχονται. 

Ο αριθμός των Μελών μπορεί να αυξάνεται μετά από ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο αριθμός των Μελών θα είναι πάντα ζυγός και θα διατηρείται η αριθμητική ισοζυγία μεταξύ Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων.

Νέα Μέλη μπορούν να γίνουν δεχτά μετά από ειδικό ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης.

 1. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Νομικών Προσώπων Μελών μειωθεί κάτω από δύο (2), τότε καλείται Γενική Συνέλευση για να εγκρίνει εισδοχή νέου Νομικού Προσώπου Μέλους που να εκπροσωπεί Πολιτικούς Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες ανάλογα του ποιο Μέλος έχει αποχωρήσει.

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Τα είκοσι (20) άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω, τα οποία θα είναι εγγεγραμμένα Μέλη της Εταιρείας, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα αποτελούν και τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η θητεία τους θα είναι διετής εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά.
 2. Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε έτος Γενική Συνέλευση που θα συνιστά την Ετήσια Γενική Συνέλευσή του επιπρόσθετα προς άλλες Συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα ορίζει τη Συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και οι Γενικές Συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε (15) μήνες. Νοείται ότι εφόσον η Εταιρεία συγκροτεί την πρώτη της Γενική Συνέλευση εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ίδρυσή της, δεν χρειάζεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στο έτος της ίδρυσής της ή στο επόμενο έτος.
 3. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα ορίζει το Συμβούλιο.
 4. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός από τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις ονομάζονται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
 5. Το Συμβούλιο δύναται, οποτεδήποτε το κρίνει πρέπον, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης ύστερα από γραπτή απαίτηση, τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) των Φυσικών Προσώπων Μελών της Εταιρείας.
 6. Οι πρόνοιες του άρθρου 126 του Νόμου εφαρμόζονται σε περίπτωση που σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απαιτείται από το ένα πέμπτο (1/5) των Φυσικών Προσώπων  Μελών της Εταιρείας.

4. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Γενική Συνέλευση συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία.
 2. Στην ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται το είδος η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης καθώς επίσης και η ημερήσια διάταξη.
 3. Νοείται ότι Συνέλευση της Εταιρείας θεωρείται, ανεξάρτητα από το ότι συγκαλείται με ειδοποίηση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό από το σύνολο των Μελών του Συμβουλίου.

 

 1. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης για Συνέλευση σε, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για Συνέλευση, από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν ακυρώνει τις διαδικασίες στη Συνέλευση αυτή.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όταν κατά το χρόνο που η Συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της είναι παρόντα τα 4/5 των προσώπων που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση.
 2. Αν εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία τότε:

               1.       Σε περίπτωση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης αναβάλλεται για μισή ώρα και τότε οι παρόντες αποτελούν απαρτία.

               2.       Σε περίπτωση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τότε αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο, ή σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο, ή σε τέτοια άλλη ημέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο που το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, και αν στην εξ αναβολής Συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της, τα παρόντα Μέλη θα συνιστούν απαρτία.

 1. Ο Γενικός Γραμματέας, και στην απουσία του ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας, του Συμβουλίου, προεδρεύει σε κάθε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
 2. Ο Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης, δύναται, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε Συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του δώσει οδηγίες η Συνέλευση), να αναβάλλει τη Συνέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπο σε τόπο, αλλά καμία εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής Συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ατέλειωτη στη Συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μία Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες ημέρες, ειδοποίηση της εξ αναβολής Συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική Συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής Συνέλευση.
 3. Σε κάθε Γενική Συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη Συνέλευση θα αποφασίζεται με επίδειξη ειδικού δελτίου παρουσίας, εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από την πλειοψηφία της Συνέλευσης.
 4. Εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία, δήλωση από τον Προεδρεύοντα της Συνέλευσης ότι κάποιο ψήφισμα έχει εγκριθεί με επίδειξη ειδικού δελτίου παρουσίας ή ότι έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με ειδική πλειοψηφία και ότι έγινε καταχώρηση περί τούτου στο βιβλίο πρακτικών αποτελεί τελειωτική μαρτυρία περί του γεγονότος, χωρίς απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον αυτού του ψηφίσματος.
 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας, είτε η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί με επίδειξη ειδικού δελτίου παρουσίας είτε με μυστική ψηφοφορία, ο Προεδρεύων της Συνέλευσης κατά την οποία έχει διεξαχθεί ψηφοφορία με επίδειξη ειδικού δελτίου παρουσίας ή κατά την οποία έχει ζητηθεί μυστική ψηφοφορία, δικαιούται δεύτερη ψήφο. 
 6. Αν ζητηθεί ψηφοφορία για θέμα αναβολής της Συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο Προεδρεύων της Συνέλευσης θα ορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία δύναται να συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.
 7. Τηρούμενων των διατάξεων του Νόμου, γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλα τα Μέλη που εκάστοτε δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση και να παραστούν και ψηφίσουν σε Γενικές Συνελεύσεις θα είναι έγκυρο και ισχυρό σαν να ήταν το ψήφισμα που εγκρίνεται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκαλείται και συνέρχεται δεόντως.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

 1.  Έχουν όλα τα Φυσικά Πρόσωπα Μέλη της Εταιρείας.
 2. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι δίνονται προσωπικά.

7. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από έξι (6) Μέλη, τους τρείς (3) Πολιτικούς Μηχανικούς, αξιωματούχους οι οποίοι θα διορίζονται από το Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών και τους  τρείς (3) Αρχιτέκτονες, αξιωματούχους οι οποίοι θα διορίζονται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων. Το Νομικό Πρόσωπο δεν θα μπορεί να αποτελεί Μέλος του Συμβουλίου.

Η θητεία των Μελών του Συμβουλίου θα είναι διετής εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά.

Καταρτίζεται σε σώμα ως ακολούθως:

               1.       Γενικός Γραμματέας.

Θα είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών ή του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων, εναλλάξ ανά έτος. Συγκαλεί το Συμβούλιο και προεδρεύει των εργασιών του, εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι υπεύθυνος για την πρακτική εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου.

               2.       Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας

Θα είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών ή του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων, εναλλάξ ανά έτος. Αντικαθιστά το Γενικό Γραμματέα σε όλα τα καθήκοντα του σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει.

               3.       Ο Γενικός Ταμίας

Εκλέγεται με απλή πλειοψηφία μεταξύ των Μελών του Συμβουλίου. Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας και επιβλέπει την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

               4.       Ο Βοηθός Γενικός Ταμίας

Εκλέγεται με απλή πλειοψηφία μεταξύ των Μελών του Συμβουλίου. Αντικαθιστά το Γενικό Ταμία σε όλα τα καθήκοντα του σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει.

               5.      Ο Γενικός Ταμίας και ο Βοηθός Γενικός Ταμίας θα είναι ο ένας Πολιτικός Μηχανικός και ο άλλος Αρχιτέκτονας ή αντίστροφα και εναλλάξ ανά έτος.  

  1. Η κατανομή των πιο πάνω θέσεων θα γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισοζυγία μεταξύ Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, δηλαδή δυο (2) Αρχιτέκτονες και δυο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς.
  2. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου θα λαμβάνονται με χωριστή πλειοψηφία των Πολιτικών Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων εκτός αν αναφέρεται ή αποφασιστεί διαφορετικά.
  3. Βασική αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι η εφαρμογή της πολιτικής της Εταιρείας στα πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
  4. Τα Μέλη του Συμβουλίου εκπροσωπούν την Εταιρεία και υπόκεινται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.
  5. Τηρουμένων των προνοιών του παρόντος Καταστατικού, το Συμβούλιο μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας όπως συνάπτει, δάνεια, επιβαρύνει ή υποθηκεύει την περιουσία του ή μέρος αυτής και όπως εκδίδει ομολογίες και τίτλους ομολογιακού δανείου και άλλα χρεόγραφα, είτε κατ' ευθεία είτε ως ασφάλεια για οποιοδήποτε χρέος, ευθύνη ή υποχρέωση του Συνδέσμου ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.
  6. Οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου που αφορά τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών θεμάτων της Εταιρείας που ξεπερνούν το ποσό των € 10.000 θα πρέπει να εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

 

 1. Το Συμβούλιο μπορεί να καταβάλει τις δαπάνες για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας και να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας εξαιρουμένων όμως εκείνων που δυνάμει του Νόμου ή του Καταστατικού δέον να ασκούνται σε Γενική Συνέλευση, τηρουμένων οπωσδήποτε των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, ή και τέτοιων άλλων κανονισμών, που θεσπίζονται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση και που δεν είναι ασυμβίβαστοι προς τις πιο πάνω πρόνοιες. Κανένας ωστόσο Κανονισμός που θεσπίζεται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Συμβουλίου που θα ήταν έγκυρη αν εκείνος ο κανονισμός δεν είχε θεσπισθεί.
 2. Το Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, να διορίζει με πληρεξούσιο έγγραφο, οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο, πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, ανεξάρτητα αν υποδεικνύονται άμεσα ή έμμεσα από το Συμβούλιο σαν πληρεξούσιο ή σαν πληρεξούσιος της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες και δικαιώματα (όχι όμως πέραν εκείνων που έχει εξουσία το Συμβούλιο ή που ασκούνται απ' αυτό με βάση το Καταστατικό) και για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους όπως το Συμβούλιο κρίνει χρήσιμο. Οποιαδήποτε πληρεξούσια έγγραφα, μπορούν να περιέχουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση προσώπων, που διαπραγματεύονται με οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο όπως το Συμβούλιο κρίνει χρήσιμο. Μπορεί επίσης να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πληρεξούσιο να μεταβιβάζει όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και δικαιώματα που του έχουν δοθεί.
 3. Το Συμβούλιο όποτε κρίνει σκόπιμο μπορεί να διαγράψει, να αλλάξει ή και να ακυρώσει τέτοιες διατάξεις ή κανονισμούς της Εταιρείας όπως νομίζει αναγκαίο ή κατάλληλο ή χρήσιμο, για τη συγκρότηση και λειτουργία οποιασδήποτε επιτροπής, ή επιτροπών ή για την ορθή συμπεριφορά ή εσωτερική διεύθυνση της Εταιρείας. Το Συμβούλιο θα εφαρμόσει τέτοια μέσα όπως θεωρήσει ικανοποιητικό, για να γνωστοποιήσει στα Μέλη τη διαγραφή, αλλαγή ή ακύρωση τέτοιων διατάξεων ή κανονισμών και όλων των σχετικών τροποποιήσεων που θα δεσμεύουν όλα τα Μέλη της Εταιρείας. Νοείται ότι καμία διάταξη ή κανονισμός θα είναι σε αντίθεση προς το Ιδρυτικό Έγγραφο ή το Καταστατικό της Εταιρείας.
 4. Το Συμβούλιο δύναται να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο περιλαμβανομένου και Μέλους του, να είναι υπάλληλος της Εταιρείας για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους αμοιβής ή με άλλο τρόπο, όπως θεωρεί ορθό και σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας συνάψει σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη περίπτωση, δύναται να ανακαλέσει τέτοιο διορισμό, ή διαφοροποιήσει τους όρους απασχόλησης όπως νομίζει ορθό. Το Συμβούλιο δύναται να αναθέσει ειδικά καθήκοντα σε οποιοδήποτε Μέλος τους Συμβουλίου, με ή χωρίς αμοιβή.
 5. Το Συμβούλιο ρυθμίζει με κανονισμούς τους τρόπους οικονομικής διαχείρισης.

8. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Κάθε πράξη που γίνεται από το Συμβούλιο ή από μια επιτροπή του Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε Μέλος του Συμβουλίου ή από πρόσωπο που ενεργεί σαν Μέλος του Συμβουλίου κατάλληλα εξουσιοδοτημένο, θα είναι έγκυρη, ανεξάρτητα αν μεταγενέστερα ανακαλυφθεί ότι ήταν ελαττωματικός ο διορισμός οποιουδήποτε Μέλους του Συμβουλίου ή προσώπου, που ενεργεί όπως έχει περιγραφεί προηγούμενα και θα θεωρείται ότι κάθε τέτοιο πρόσωπο έχει διοριστεί κανονικά και ότι κατείχε τα προσόντα να αποτελεί Μέλος του Συμβουλίου.

9. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το αξίωμα Μέλους του Συμβουλίου χηρεύει αν το Μέλος που το κατέχει:

               1.       κηρύξει πτώχευση

               2.       αν προκύπτει απαγόρευση από του ν' αποτελεί Μέλος του Συμβουλίου, δυνάμει οποιουδήποτε διατάγματος που απορρέει από το Άρθρο 180 του Νόμου,

               3.       καταστεί πνευματικά ανίκανο ή

               4.       παραιτηθεί του αξιώματος του, μετά την αποδοχή από το Συμβούλιο της γραπτής του παραίτησης, ή

               5.       απουσιάσει από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Συμβουλίου, χωρίς άδεια απουσίας από το Συμβούλιο ή χωρίς εύλογη δικαιολογία.

 

 1. Οποιαδήποτε κενωθείσα θέση στο Συμβούλιο καταλαμβάνεται από αυτόν που υποδεικνύεται από το αντίστοιχο Νομικό Πρόσωπο του οποίου το Μέλος κατείχε τη θέση από τους υπόλοιπους αξιωματούχους.
 2. Ανεξάρτητα από τις άλλες διατάξεις του Καταστατικού η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση δύναται με συνηθισμένη απόφαση, για την οποία έχει δοθεί ειδική γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου να παύσει οποιοδήποτε Μέλος του Συμβουλίου, πριν την λήξη της θητείας του. Νοείται ότι, σε τέτοια, περίπτωση η κενωθείσα θέση πρέπει να πληρωθεί  σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 39 του Καταστατικού.

10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Τα Μέλη του Συμβουλίου συνέρχονται για τη διεκπεραίωση εργασίας, και μπορούν να αναβάλλουν και με άλλο τρόπο διακανονίζουν τις συνεδριάσεις τους όπως κρίνουν ορθό, νοουμένου ότι θα συνέρχονται τουλάχιστο μια φορά κάθε δύο μήνες. Όταν δύο (2) Μέλη του Συμβουλίου ζητήσουν σύγκληση συνεδρίας του Συμβουλίου ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να τη συγκαλέσει. Ζητήματα που αναφύονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται με απλή πλειοψηφία.
 2. Το Συμβούλιο είναι σε απαρτία και μπορεί να διεκπεραιώσει τις εργασίες του όταν είναι παρόντα τα 2/3 των Μελών του Πολιτικών Μηχανικών και το 2/3 των Μελών του Αρχιτέκτονες.
 3. Τα Μέλη του Συμβουλίου δύναται να ενεργούν ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιασδήποτε εκκρεμότητας σε κενωθείσα θέση, αλλά αν και εφ' όσον ο αριθμός τους μειώνεται κάτω από τον αριθμό που ορίζεται από το Καταστατικό για την αναγκαία απαρτία των Μελών του Συμβουλίου, τότε Μέλη ή Μέλος του Συμβουλίου, δύνανται να ενεργήσουν για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου αλλά για κανένα άλλο σκοπό.
 4. Ο Γενικός Γραμματέας, και στην απουσία του ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.
 5. Έγγραφη απόφαση υπογραμμένη απ' όλα τα Μέλη του Συμβουλίου, είναι έγκυρη σαν να είχε εγκριθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά.
 6. Το Συμβούλιο τηρεί πρακτικά για τα πιο κάτω:

               1.       Τον καταρτισμό του σε Σώμα.

               2.       Για τα ονόματα των Μελών του Συμβουλίου, που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου και οποιασδήποτε Επιτροπής που σχηματίζεται από Μέλη του Συμβουλίου.

               3.       Για όλες τις αποφάσεις και πρακτικά των εργασιών των Συνελεύσεων του Συνδέσμου και των συνεδρίων του Συμβουλίου και των επιτροπών που σχηματίζονται από Μέλη του Συμβουλίου.

Κάθε Μέλος του Συμβουλίου, που παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Συμβουλίου, υπογράφει τα πρακτικά της συνεδρίασης που τηρούνται για το σκοπό αυτό.

11. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 1. Το Συμβούλιο μπορεί ν’ αναθέσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπή ή επιτροπές που να αποτελούνται από τέτοια Μέλη των Νομικών Προσώπων - Μελών της Εταιρείας, όχι κατ' ανάγκη Μέλος ή Μέλη του Συμβουλίου, όπως νομίζει ορθό και μπορεί ν' ανακαλέσει αυτή την ανάθεση ή το διορισμό. Οποιαδήποτε επιτροπή συσταθεί με αυτόν τον τρόπο, θα συμμορφώνεται, κατά την εκτέλεση των εξουσιών που της έχουν ανατεθεί με οποιουσδήποτε κανονισμούς τους οποίους το Συμβούλιο ήθελε επιβάλει σ' αυτήν.
 2.  Η επιτροπή αυτή δύναται να εκλέξει πρόεδρο των συνεδριάσεων της. Αν δεν εκλέξει πρόεδρο ή αν κατά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν παρίσταται, τότε μετά παρέλευση πέντε λεπτών από την ορισθείσα ώρα για την έναρξη της συνεδρίας, τα παρόντα Μέλη μπορούν να εκλέξουν τον πρόεδρο της συνεδρίασης.
 3. Η επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και να αναβάλλει τη συνεδρίαση της όπως νομίζει ορθό. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων Μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνεδρίασης θα έχει δεύτερη ψήφο.

12. Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 1. Το Συμβούλιο θα προνοεί για την ασφαλή φύλαξη της επίσημης σφραγίδας της Εταιρείας. Αυτή θα χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου και στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα ή του αντικαταστάτη του και δεύτερου Μέλους του Συμβουλίου. Ο Γενικός Γραμματέας ή ο αντικαταστάτης του θα υπογράφουν κάθε έγγραφο που σφραγίζεται.

13. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

 1. Το Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων για:

               1.       όλα τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται και πληρώνονται από την Εταιρεία και τις λεπτομέρειες των εισπράξεων και πληρωμών

               2.       όλες τις πωλήσεις και αγορές που γίνονται από την Εταιρεία

               3.       το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας

Δεν θα θεωρείται ότι τηρούνται τα κατάλληλα βιβλία, αν δεν τηρούνται τέτοια λογιστικά βιβλία που να δίδουν αληθινή και ορθή εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και να επεξηγούν τις συναλλαγές που έγιναν.

 1. Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάσσονται στα εγγεγραμμένα γραφεία της Εταιρείας ή σύμφωνα με το άρθρο 141(3) του Νόμου σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που το Συμβούλιο κρίνει ορθό και θα είναι πάντοτε ανοιχτά για επιθεώρηση από το Συμβούλιο.
 2. Το Συμβούλιο αποφασίζει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποίες ώρες και σε ποίο τόπο και κάτω από ποίους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή οποιαδήποτε από αυτά θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από τα Μέλη που δεν αποτελούν Μέλη του Συμβουλίου. Κανένα Μέλος το οποίο δεν είναι Μέλος του Συμβουλίου θα έχει δικαίωμα να επιθεωρήσει οποιονδήποτε λογαριασμό ή βιβλίο ή έγγραφο του Συνδέσμου, εκτός όπως προβλέπεται από το Νόμο ή παρέχεται εξουσία από το Συμβούλιο ή από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση.
 3. Το Συμβούλιο θα μεριμνά όπως σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 142, 144 και 151 του Νόμου, καταρτίζονται και τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση λογαριασμοί εσόδων και εξόδων, ισολογισμοί και εκθέσεις με τον τρόπο που αναφέρονται στα άρθρα αυτά.
 4. Αντίγραφο κάθε ισολογισμού (συμπεριλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που απαιτείται από το Νόμο να επισυνάπτεται σ' αυτό) που πρόκειται να κατατεθεί στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης του Ελεγκτή, θα αποστέλλεται σε κάθε Μέλος της Γενικής Συνέλευσης μαζί με την ειδοποίηση για την σύγκληση της Συνέλευσης.

14. ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση διορίζει τον ελεγκτή ή ελεγκτές και τα καθήκοντα τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 μέχρι 156 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο) του Νόμου.

15. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 1. Στον Κανονισμό 67 του Πίνακα Γ του Νόμου η παράγραφος (α) διαγράφεται και αντικαθιστάται με την ακόλουθη: "(α) όλα τα Μέλη".
 2.  Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο μπορεί να επιδοθεί από την Εταιρεία προς οποιοδήποτε Μέλος είτε προσωπικά είτε με την ταχυδρόμηση της στη διεύθυνση του Μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο των Μελών ή οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που δίνεται από το Μέλος για το σκοπό αυτό.
 3. Ειδοποιήσεις μπορούν να επιδίδονται προς οποιοδήποτε Μέλος με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικά σε αριθμό που κοινοποιείται από το Μέλος και σε τέτοια περίπτωση θα θεωρείται ότι η επίδοση της ειδοποίησης έγινε κατά το χρόνο της αποστολής της. Όταν η ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της ειδοποίησης θα θεωρείται ότι έγινε με την αποστολή συστημένης επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και φέρει την κανονική διεύθυνση και τα κανονικά ταχυδρομικά τέλη και ότι έλαβε χώρα, στην περίπτωση ειδοποίησης συνεδρίας, 24 ώρες μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά το χρόνο που η επιστολή θα παραδινόταν υπό κανονικές συνθήκες από το ταχυδρομείο.

16. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 1. Οποιαδήποτε απόφαση που αφορά διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών θεμάτων που ξεπερνούν το ποσό των €10.000 θα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, πάντοτε με πλειοψηφία 4/5 των Πολιτικών Μηχανικών και 4/5 των Αρχιτεκτόνων Μελών του υπό αναφορά σώματος.

Στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο Γενικών Συνελεύσεων, το Συμβούλιο, μπορεί να διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά θέματα που δεν θα υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των €50.000 (πενήντα χιλιάδες) εκτός εάν υπάρχει ειδική περί τούτου απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

17. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

 1. Οποιαδήποτε ακύρωση, μεταβολή, τροποποίηση ή προσθήκη στο Ιδρυτικό Έγγραφο ή στο Καταστατικό της Εταιρείας θα γίνεται μόνο με Ειδική Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ξεχωριστή πλειοψηφία 4/5 των Πολιτικών Μηχανικών και 4/5 των Αρχιτεκτόνων που αποτελούν τη Γενική Συνέλευση.

18. ΔΙΑΛΥΣΗ

 1. Απόφαση για τη διάλυση της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο λαμβάνεται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με ξεχωριστή πλειοψηφία 4/5 των Πολιτικών Μηχανικών και 4/5 των Αρχιτεκτόνων που αποτελούν τη Γενική Συνέλευση.

19. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Το παρόν καταστατικό τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία καταχώρησης του στον Έφορο Εταιρειών.
 2. Αμέσως μετά την καταχώρηση του καταστατικού στον Έφορο Εταιρειών συγκαλείται Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
 3. Για την πρώτη διετή θητεία τα Φυσικά Πρόσωπα Μέλη της Εταιρείας θα είναι αυξημένα σε τριάντα (30) με την εγγραφή πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 2, ακόμη δέκα  (10) άτομα. Τα δέκα αυτά άτομα θα είναι πέντε (5) Πολιτικοί Μηχανικοί και πέντε (5) Αρχιτέκτονες, από τα αντίστοιχα Κλαδικά Συμβούλια του ΣΠΜΑΚ, που είναι ενεργά πριν να τεθεί σε ισχύ, το παρόν καταστατικό και τα οποία θα καθοριστούν από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΜΑΚ.
 4. Για την πρώτη διετή θητεία τα Μέλη του Συμβουλίου θα είναι αυξημένα σε οκτώ (8), με την προσθήκη δύο (2) επιπλέον Μελών. Τα επιπλέον αυτά Μέλη, ένας Πολιτικός Μηχανικός και ένας (1) Αρχιτέκτονας θα προέρχονται από τα αυξημένα Φυσικά Πρόσωπα Μέλη της Εταιρείας όπως καθορίζονται στην παράγραφο 65 και τα οποία θα καθοριστούν από το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο του ΣΠΜΑΚ.
 5. Για την πρώτη διετή θητεία λόγω της εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 65 και 66  οι αναλογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 42 γίνονται 3/4. 

 

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το καταστατικό

 
 
Designed & Developed by NETinfo Plc